banner ANr

Activităţi / Curs FORMATOR


Descarcă:

***

În cadrul proiectului, s-a organizat cursul pentru ocupația „Formator” pentru 15 persoane din Miercurea Ciuc în perioada 12-18 octombrie 2011. Cursul a fost susținut de specialiști acreditați din cadrul Fundației Noi Orizonturi, partenerul proiectului.

Cursul s-a adresat viitorilor traineri, formatori, instructori, precum și tuturor celor care au dorit să livreze programe de instruire/formare inițială și continuă în domeniul lor de expertiză, în special în lucrul cu tineri și adulți în sfera educației nonformale, dar nu numai.

Scopul cursului a fost să dezvolte cursanților abilitățile de utilizare a unor tehnici și metode variate de formare. La finalul proiectului, participanții  vor fi capabili să conceapă  propriul program de formare pe baza nevoilor de formare identificate în comunitatea Miercurea Ciuc si, nu în ultimul rând, vor putea livra și evalua acest program. Cursul va  pune în special accentul pe metode specifice educației prin experiență și educației prin aventură.

Locul de desfășurare: Șumuleu, Miercurea Ciuc, Hotel Salvator

Numărul de partiicpanti: 15 locuri sponsorizate (gratuite) prin proiectul „Miercurea Ciuc, o comunitate activă!” cu suportul Heineken pentru Comunități.

Selecția participanților a avut loc în perioada 29 septembrie 30- septembrie, pe baza informațiilor cuprinse în formularul de candidatură și CV. Evaluarea sa facut  în conformitate cu respectarea principiului confidențialității și egalității de șanse.

În competiție au fost inscrise un număr de 21 de candidaturi din care au fost selectate 15 persoane, și două persoane în lista de rezervă. Le mulțumim celor care s-au înscris.

Criteriile de selecție ale participanților au fost:
•  Motivația participanților
•  Setarea așteptărilor pe obiectivele cursului
•  Luarea angajamentului de participare în toate etapele cursului și ale proiectului
•  Nivelul de cunoaștere a limbii române și maghiare
•  Capacitatea de a folosi competențele dezvoltate pe termen lung și în alte contexte
•  Experiența în programe sau proiecte similare
•  Contribuția participantului în cadrul cursului
•  Responsabilitatea în completarea formularului și trimiterea documentelor

Astfel, au fost selectate pentru curs următoarele persoane- în ordine alfabetică:
 
1.Jurca Adina Maria 
2. Abraham Elod-Lajos    
3.Antal Daszel Jozsef      
4.Antal Imola      
5.Bartalis Gyongyver- Eva      
6.Bartha Eva      
7.Cseke Andrea      
8.Daday Zsuzsanna      
9.Farkas Lelia      
10. Gabriella Fazakas      
11.Gal Ervin      
12.Gal Judith      
13.Marton Lorand      
14.Rusu Marius Alin          
15.Gabriella Nemes   

Lista de rezervă:
Miklos Maria
Kollo Zsolt
 
Cursul se desfășoară în următoarele etape:
 • 12-18 octombrie 2011 - Partea I a cursului de formare formatori (zilnic de la 10.00 la 18.30)
 • 28-30 octombrie 2011 - 3 zile de facilitare practică (24 de ore) utilizând elemente ale cursului de frânghii la joasă înălțime care vor fi construite pentru „Zilelele Active”  (condiție ca parte din examenul de acreditare CNFPA).
 • noiembrie 2011-februrie 2012 - Planificarea, pregătirea și implementarea unui curs de 2 zile pe tematica Cetățenie Activă pentru 20 de participanți din Miercurea Ciuc (16 ore de formare în echipă - ca parte a examenului de acreditare).
 • Februarie 2012 - examen final de acreditare CNFPA la Miercurea Ciuc (4 ore)
COMPETENȚELE PROFESIONALE care vor fi dobândite de echipă  la sfârșitul proiectului:
 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităților de formare
 • Evaluarea formării
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 • Marketingul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor și a stagiilor de formare






romana    magyar




Fundatia Noi Orizonturi
Asociatia Adventure
djst
extreme sport club




Csiki Hirlap
Hargita Nepe
Informatia Harghitei
funfm
erdely.ma
totb