banner AN

Tapasztalati tanulás


Ezen az oldalon röviden bemutassuk a módszertant és azokat a pedagógiai fogalmakat, amelyeket a projektünk keretén belül használunk a partnerünk, a Noi Orizonturi Alapítvány segítségével - aki szakértő a tapasztalati tanulás és kalandpedagógia módszertanában.

Projektünk módszertani szempontból a tapasztalati tanulásra van alapozva.

De tulajdonképpen mi is az a tapasztalat általi tanulás?

Az egyik legkomplexebb meghatározással a Tapasztalati Tanulás Egyesülete szolgál: “egy filozófia és módszertan, amelyben a nevelők/segítők szándékosan tapasztalati tanulásra ösztönzik a résztvevőket direkt tapasztalatok által és tapasztalat-orientált elmélyülési folyamatokkal a tudásszint növeléséért, a képességek kifejlesztéséért és a tanügyi folyamat értékeinek tisztázásáért ”.

Az egyik leghíresebb szerző e téren minden bizonnyal John Dewey és a műve “Oktatás és tapasztalat” (1938). John Dewey szerint a tapasztalati tanulás hozzájárul a résztvevők tanulási folyamatokba való aktív bekapcsolódásához és gyakorlatot valamint képességeket eredményez a körükben. Egy tapasztalat, legyen az akár szórakoztató és nem oktató jellegű, egy olyan tapasztalat, amely során a résztvevő nem gondolkodott el mélyebben, tehát nem ért el semmit ami a fejlődését előre mozdítaná. (forrrás “Oktatás és tapasztalat” John Dewey).

Mi azonban azt szeretnénk elérni, hogy az elemek amiket építünk - amelyekre meghívjuk önöket is - egy szórakoztató folyamattá váljon, ugyanakkor tapasztalati oktatás jellege is legyen.

John Dewey és a tapasztalat általi tanulásról alkotott elméletei nagy hatással bírtak további, a tapasztalati tanulás módszer pártfogóira mint például Kurt Hahn, az Outward Bound megalkotójára (aki egyben a kaland általi tanulás módszerét is megalkotta).

A projekt keretén belül általunk ajánlott tevékenységek mind a tapasztalati tanulásra,  mind a kaland általi tanulásra alapoznak a Kurt Hahn által kidolgozott Outward Bound modell mintájára, csakhogy az elemek alacsonyan helyezkednek el emiatt is alacsony kötélpálya a neve.

Az alacsony kötélpálya valós és elképzelt akadály sorozatból áll, amely amiatt lett megteremtve hogy együttmûködésre és közös megoldásra provokálja az egyéneket.

Az oktatási szférában egy alacsonyan elhelyezkedő kötélpályát közepes provokáló szintű elemek / tevékenységek alkotják, amelyek célja a személyes fejlődés és ugyanakkor a csapatban való együttdolgozás fejlődése is. Ezek az elemek az angol nyelvben a “challenge course, team course, COPE- challenging outdoor personal experience” megnevezés alatt is fellelhetőek.

A legtöbb esetben a közösségfejlesztő tevékenység alatt a résztvevők megoldásokat kell találjanak csapatban egy közösséget érintő problémára. Ezek a tevékenységek hosszutávra voltak kifejlesztve, kikapcsolódásra is alkalmasak és oktató jellegűek, ugyanakkor nagyon kreatívak és egy plusz tudást biztosítanak a résztvevőknek.

Az eltervezett tevékenységek egy felépített tanulás filozófiát rejtenek magukban, amely egy gyakorolt tevékenységsorozat formájában történik, amelyek előre eltervezettek és beosztottak, és mindezek alapjául különböző helyzetek és felnőtt csoportokat oktató témák szolgálnak, mint például: a bizalom fejlesztése vagy a csapatmunka mint egy csoportban szükséges norma. Egy bizonyos elem kikísérletezése során történik meg az elmélkedés folyamata és az általánosítás és ezen normákat továbbviszik és átutalják a további tevékenységekbe.

Az alacsony kötélpályás elemeket többféle kategóriába lehet osztani:

 1. Együttmüködéses és szocializálós játékok: szórakoztató tevékenységek melyeknek az a célja, hogy csökkentse a gátlásokat és megtörje az emberek közötti korlátokat. Általában ezek olyan típusú játékok amelyek új dolgok kipróbálására bátorítják a résztvevőket és arra késztetik hogy kilépjenek a kényelmi zónájukból.
 2. Csoport kezdeményezés játékok: ezek a földfelszínre épített játékok a közösség bizonyos problémáit mutatják be, melyek lehetnek valósak vagy elképzeltek, és amelyek arra ösztönzik a csoportot hogy közösen dolgozva keressenek megoldást. A játék csak akkor számít sikeresnek ha az eredmény eléréséhez minden csoporttag hozzájárult.
 3. Csoportos játékok: tevékenységek amelyek a közösség tagjainak lehetőséget nyújtanak a kölcsönös bizalomra és egy közös problémán való együttmûködésre.

Egy technikaibb leírása ezeknek az elemeknek: egy sor vas huzal, kötelek, mozgó pillérek, a föld felszínétől maximum 2 méterre épített akadályok, amelyek arra ösztönzik a közösség tagját - legyen egyedül vagy akár csoportban - hogy kimozdúljon a kényelmi zónájából, (otthon, a televízió előtt) és hogy belépjen a kihívás zónába, ahol a tanulás és a csapatmunka történik.

Ezek az elemek a gondolkodás gyorsaságát tesztelik, az egyensúlyt, a hajlékonyságot, anélkül, hogy szükség lenne bár a minimális fizikai erőnlétre is, és arra hívják a résztvevőket hogy szembenézzenek azokkal a problémákkal amelyekre megoldást kell találniuk.

Ami különlegessé és egyedivé teszi ezt a módszertant a projektünk számára az az hogy a kockázatok kezelésé valamint az elemek oktatását képzett emberek végzik, akik be voltak tanítva az előkészítés, a segédkezés és a feldolgozás feladataira, hogy ezek az elemek ne csak a projekt keretén belül legyenek használva, illetve hogy ne csupán kikapcsolódásra szolgáljanak, hanem arra is elérjék az oktató célját.

Így tehát a 15 felnőttképző akkreditálva lesz, hogy előkészítsék és megkönnyítsék az elemek használatát, amelyek a projekt keretén belül épültek.

Összefoglalásképpen, az általunk elkészített alacsony kötélpályás elemek különösen azzal a céllal épültek, hogy feltárják a: csoporton belüli interakció, kritikus gondolkodás és problémamegoldás, együttműködés, döntéshozatal, csapatban való közös munka, leadership és mindezek a közösséget építő tevékenységekre irányúlnak.

Alább található az elemek egy részének a leírása, amelyeket kipróbálhatják az Aktív napok keretében (Csíkszereda, Központi Park, 2011. október 28-30):


 1. Rönk - T.P. Shuffle
 2. Titanic
 3. Pókháló
 4. A Platform / The platform
 5. Toxic Waste
 6. Király gyűrűje / Kings Finger
 7. A "V" / Wild Woozyl
 8. Low Mohawk Walk
 9. Nitro átjáró / Nitrocrossing
 10. "A" keret / A-frame
 11. Sílécek / Ski
 12. Bizalmi esés
 13. A fal / The Wall
 14. Valters dobozai  / Valters boxes
 15. Katapult / The catapults
 16. Labirintus / The labirint
 17. Stepping stones
 18. Bullring
 19. a "T"
Az elemek amelyeket ajánlunk betartanak néhány alapvető elvet:
A. Választás általi kihívás egy egyszerű elméleti fogalom, amelynek a gyakorlatba ültetése egy komplex folyamat. A könnyebb részt az képezi hogy a csoport tagjai számára a tevékenységeken való részvétel nem kötelező. A csoport egy tagja el tudja dönteni, hogy részt szeretne-e venni bizonyos tevékenységeken és a döntését a csoport többi tagja és a segítők is tiszteletben tartják. Elméleti síkon, a választás általi provokálás fogalma szorosan kapcsolódik a zónákhoz amelyekben épp vagyunk amikor ezeken a tevékenységeken részt veszünk: kényelmi zóna, provokáló zóna és a pánik zóna.

A kényelmi zóna egy viselkedésbeli magatartásforma, amelyben a személy egy semleges szorongási zónában van ahol korlátozott számú viselkedésformákat használ egy minimális teljesítmény eléréséhez. A kényelmi zóna egy módszer és viselkedés készletre vonatkozik, amelyben a személy kényelmesen érzi magát és semmiféle kockázatnak vagy nyomásnak nincs kitéve.

Provokálási zóna a kényelem zónán kívül eső lépést feltételez ahol növekszik a szorongási szint és ez a folyamat a koncentráció és a hatékonyság magasabb szintjéhez vezet. White szerint ez a zóna az optimális teljesítmény zóna ugyanis a személy teljesítménye növelhető és a képességei optimizálhatóak.

Az optimális teljesítmény zónán túl a teljesítmény megromlik és tulajdonképpen, amennyivel nő a szorongás és kényelmetlenség szintje, annál inkább csökken a személy teljesítményének a szintje és ilyenkor a személy belép a következő zónába, a pánik zónába.

Az Aktív Napok keretén belül ajánlott elemek egy része kimozdíthatja a kényelmi zónából és a provokálási zónába terelheti önöket anélkül azonban hogy a pánik zónába kerüljenek.

B. Balesetmentességi irányelv: minden egyes elem úgy van megépítve, hogy a lehetséges balesetek elkerülhetőek legyenek. Minden elemnél lesz majd minimum egy segítő, aki bemutatja az elemet, a szabályokat, a feltételeket és megkönnyíti a résztvevők tanulási folyamatait.

Minden tevékenység előnyökkel bír:
 • megszünteti a résztvevők közöti akadályokat;
 • kommunikálásra, együttműködésre és bizalomra tanít;
 • ösztönzi a kritkus gondolkodást és problémamegoldást;
 • kapocst képez a csoport tagjai között;
 • egy szórakoztató, lelkes és kihívással teli hangulatot teremt;
 • kitágítja a résztvevők kényelem zónáját.


romana    magyar
Fundatia Noi Orizonturi
Asociatia Adventure
djst
extreme sport club
Csiki Hirlap
Hargita Nepe
Informatia Harghitei
funfm
erdely.ma
totb